Etik Kurallarımız

Alarmdc olarak inandığımız ve bize daima yol gösteren temel değerlerimiz ve iş yapış şeklimizi belirleyen iş ilkelerimiz şunlardır;

Dürüstlük

Sözlerimiz ve eylemlerimiz yalnızca kendimizi değil, aynı zamanda Alarmdc'yi de temsil eder. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, meslektaşlarımız, çözüm ortaklarımız, içinde bulunduğumuz toplum ile açık, dürüst, tutarlı bir işbirliği sergileriz. İşyerinde dürüstlük, Şirketin itibarının ve saygınlığının korunmasında dürüstlük, toplumsal sorumluluğa sahip bir tüzel kişi olarak dürüstlük vazgeçilmezimizdir. Şirketimizin ismi bizim için gurur kaynağıdır ve ilişkide olduğumuz herkeste güven duygusu çağrıştırmalıdır. Yaptığımız işte, verdiğimiz sözde ve davranışlarımızda başkalarına ve kendimize karşı dürüst davranırız.

Adalet

İş ve ilişkilerimizde hak ve adalet duygusu ile hareket ederiz.

Ahlaklı Davranmak

Yüksek ahlaki standartlara sahibiz. Faaliyetlerimizde ahlaka aykırı yöntem ve uygulamaya müsamaha göstermeyiz. Etik kurallara uyarız.

Dayanışma

İyi ve kötü günde birbirimize destek olur, omuz omuza çalışırız.

Gizlilik

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketimize rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla imzalanan gizlilik anlaşmaları çerçevesindeki bilgiler ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde tanımlanmış bilginin güvenliliği ve gizliliğini kapsar. Bilgi en kritik varlık kategorilerimizden biridir. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, tüm çalışanlarımız şirket içi intranet sayfasından yayınlanan Alarmdc A.Ş. Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Çıkar Çatışmasından Kaçınmak

Alarmdc çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Alarmdc A.Ş. dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Şirketimizin adını ve gücünü, Alarmdc kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, Basın Açıklamaları Bölümü\’ne veya Etik Komitesine danışırız.

Saygılı Olmak

Farklılıkları zenginlik olarak görür her türlü ayrımcılığı reddederiz.

İtibarı Korumak

İtibarımızı her şeyin önünde tutar, hiçbir maddi menfaate feda etmeyiz. İtibar; hizmetimizin uzun yıllarda sağlanan, tüm personelin davranışları ile oluşmaktadır. Şirketimizde çalışan tüm personelin firmaya olumlu imaj kazandırması temel görevidir.

İnsan Odaklılık

Başarının insanla birlikte mümkün ve anlamlı olduğuna inanırız. Daima insanı geliştirmeyi ve mutlu etmeyi amaçlarız.

Sorumluluk Bilinci

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Alarmdc adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

a. Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

b. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

c. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

d. Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

e. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

f. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye\’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

g. Alarmdc'ye Karşı Sorumluluklarımız

Hissedarlarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Hizmetlerimizi Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız. Kamu önünde ve dinleyenlerin, Şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

Alarmdc'nin tüm üyeleri bu temel değerlere ve iş ilkelerine sadakatle bağlıdır.